• Bổ sung kiến thức và hệ thống hóa kiến thức

  Danh mục các học phần bổ sung kiến thức – Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tài chính – ngân hàng,  hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành […]

   
 • Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

  Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo 69 tín chỉ –          Khối kiến thức chung 8 tín chỉ –          Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 52 tín chỉ         + Bắt […]

   
 • Chương trình đào tạo

  Chương trình được thiết kế phù hợp với các cán bộ lãnh đạo trong các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Việt Nam với tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo […]

   
 • Các môn học chuyên ngành trong Chương trình đào tạo

  Ngoài các học phần chung của khối kiến thức ngành, chương trình thiết kế đa dạng các học phần tự chọn cho từng vị trí công việc của học viên, nhằm đáp ứng và trang […]

   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
 
 

CT Thạc sĩ QTTCTC

 
 
 
 

Statistics

 • 2
 • 37 number_format_thousands_sep513